Wycena majątkowa w Małopolsce

Oferuję

Wycena wszystkich typów nieruchomości (OPERAT SZACUNKOWY)::

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy)
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • nieruchomości zabudowanych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych)
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność itp.)
 • określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora

Wyceny sporządzane dla potrzeb:

 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • ustalenia ceny sprzedaży
 • wyliczenia podatku od spadku i darowizny
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • podziału majątku oraz zniesienia współwłasności
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej