Dorota Konar

O mnie

Wykształcenie

 • Magister wydziału Nauk
  Społecznych i Informatyki,
  WSB -NLU, kierunek
  Zarządzanie, specjalność
  Rachunkowość Zarządcza
  – CIMA2.
 • Absolwentka Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Studia w zakresie Szacowania Nieruchomości.

Profil zawodowy

 • Uprawnienia zawodowe
  w zakresie szacowania
  nieruchomości nr 6148
  nadane przez Ministra
  Infrastruktury i Rozwoju.
 • Biegły sądowy z zakresu
  wyceny nieruchomości
  przy Sądzie Okręgowym
  w Nowym Sączu i Krośnie.
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowości hipotecznej.

Przynależność
do organizacji
i stowarzyszeń

 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 • Małopolskie Stowarzyszenie
  Rzeczoznawców Majątkowych
  w Krakowie.

Ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie zawodowe OC rzeczoznawcy majątkowego - Polisa nr SRM 0002354.